T.C. MUĞLA VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Teknisyen ve Hizmetli İlanı

Teknisyen ve Hizmetli İlanı

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

Muğla İl Müftülüğünde münhal bulunan aşağıdaki listede unvanı, sınıfı ve kadro derecesi yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yarışma sınavı ile atama yapılacaktır.

A – Genel Şartlar:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sınav Yönetmenliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.

3- İl dışından sınava katılacakların son atandığı İl’ de 2 yılını tamamlamış olmaları,  İlimize bağlı herhangi bir İlçeden sınava katılacakların bağlı bulundukları İlçe ’de 6 ayını doldurmuş olmaları. (Aday Memurlar hariç). Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar.

4-İl dışından başvuracak adaylar dilekçelerine hizmet cetveli ekleyeceklerdir.

5- İstekliler en geç 20 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar nakil taleplerini şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken aslını getirmek kaydıyla) Muğla İl Müftülüğüne yapabileceklerdir. Ayrıca sınavın yapılacağı 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00’da Muğla İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B – Özel Şartlar:

Teknisyen Olarak Atanabilmek İçin Gereken Şartlar:

1- Halen Başkanlığımız Teşkilatında görevli olmak.

2-En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik- Bilgisayar) bölümlerinden mezun olmak,

3-Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

4- Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

C-Hizmetli Olarak Atanabilmek İçin;

1-En az Lise ve Dengi okul mezunu olmak,

2-Halen Başkanlık teşkilatında görevli olmak.

 

İsteklilere ilanen duyurulur.06.10.2017                   

S N

UNVANI

SINIFI

SAYISI

KADRO

DERECESİ

KADRONUN

BULUNDUĞU

YER

1

Teknisyen

T.H.S

1

4

Muğla İl Müftülüğü

2

Hizmetli

Y.H.S.

1

9

Muğla İl Müftülüğü