T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Muğla Müftülüğü

05.11.2018

FAHRİ ÖĞRETİCİLİK İLANI

 

 

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlimiz Datça İlçesi Merkez, Menteşe İlçesi Göktepe, Dokuzçam ve Şahidi Kur’an Kurslarında 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılı için Geçici (Fahri-Ek ders ücreti ile çalışan) Bayan öğretici alınacağından aşağıdaki şekilde mülakat sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

1- Müracaat edenlerin en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmaları,

2- 06.02.2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesinin (c) bendi ile “Kur’an Kursu Öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasında İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.” hükmü gereğince ve Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18-9/c maddesi ile Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzinlik kadrolarına atama ve bu kadroların Kariyer basamaklarında Yükselme yönetmeliğinin 9. 11. ve 13. maddeleri gereğince yapılacaktır.

3- 2016 KPSS – DHBT (KPSS 122-123-124) Sınavından 50 puan ve üzeri almış olmak.

4- Sınava giren adaylar mülakatta 70 ve üzeri puan alması halinde 2018-2019 eğitim- öğretim süresi içinde başvurdukları İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirme yapılacaktır.

 

Başvuru Evrakları

1-Dilekçe

2-Nufus Cüzdan fotokopisi

3-Tahsil belgesi (En az İmam Hatip lisesi veya dini yükseköğretime ait diploma /mezuniyet belgesinin fotokopisi)

4-Mezuniyet durumuna göre 2016 KPSS 122-123-124 puanlarına ait sonuç belgesi 

5- Varsa Hafızlık Belgesi

6- Sabıka Kaydı

 

BAŞVURU YERİ - ZAMANI VE SINAV –YERİ-TARİHİ

  1. Başvurular adayın görev yapmak istediği (Datça veya Menteşe) İlçe Müftülüğüne 02/11/2018-16/11/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Aday yalnızca bir İlçeye başvuru yapabilecektir. Birden fazla İlçeye yapılan başvurularda her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
  3. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  4. Sınav tarihi: 19/11/2018 tarihinde Muğla İl Müftülüğünde saat:09:00’ da yapılacaktır.

 

GÖREVLENDİRME ŞEKLİ

  1. Mülakatta 70 ve üzeri Puan alanlardan başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana,  sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olana,  KPSS Puanı eşit olması halinde hafızlığı olana, hafızlığı eşit olması halinde tahsili yüksek olana tahsili eşit olması halinde yaşı büyük olan tercih edilecektir,
  2. Sınavda başarı sırası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı yazısına istinaden KPSS-DHBT sınav sonucuna göre 60 puan üzeri ve 60 puan altı alan olmak üzere iki kategori yapılarak ilk önce 60 puan üzeri alanlar görevlendirme yapılacak olup 60 puan altı alanlara diğer kategori bitmesi halinde görev verilecektir.
  3. Teklif edilen yerleri kabul etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

 

İlanen Duyurulur.

 

                                                                                                                                         02/11/2018

                                                                                                                                  Adnan UĞUR   

                                                                                                                                    İl Müftü V.