08.09.2021

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLAR

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI
UYGULAMA ESASLAR

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI
UYGULAMA ESASLARI
İÇİNDEKİLER
A. YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
1. Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
2. Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
3. Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi
4. Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
5. Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
6. Uzaktan Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri
B. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
C. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK
FAALİYETLER
D. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ
E. DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM
HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
F. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR
12021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI
UYGULAMA ESASLARI
Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı
Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”,
“Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, kurslarda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi/Genelgeleri çerçevesinde Valilik/Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda
hareket edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Süreç içerisinde öğreticilerin ve öğrencilerin yapılan
PCR testlerinin pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığının karantina kuralları uygulanacaktır.
Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerde salgın sürecine bağlı olarak Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında
değişiklikler yapılabilecektir.
A. YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi
DÖNEMLER
1. DÖNEM
KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
6 Eylül 2021– 20 Eylül 2021 13 Eylül 2021– 23 Ocak 2022
15-21 Kasım 2021
ARA TATİL
YARIYIL TATİLİ
2. DÖNEM
24 Ocak 2022- 06 Şubat 2022
31 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022
11-17 Nisan 2022
ARA TATİL
RAMAZAN
02-08 Mayıs 2022
BAYRAMI TATİLİ
1.
2.
3.
4.
5.
07 Şubat 2022–12 Haziran 2022
2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki
dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim öğretim
yapılacaktır.
Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir.
Kurslarda uygulanan programlar 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde
planlanacaktır.
Kayıt tarihlerinde öğreticilerin görev yaptıkları Kur’an kurslarında bulunmaları esastır. Ancak
müftülükler şartları dikkate alarak öğreticilerin nöbetleşe olarak da hazır bulunmalarına imkan
verebilecektir.
Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir.
2Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız kayıt için bizzat Kur’an
kurslarına
başvuracaklardır.
Vatandaşlarımızın
kayıtları
öğreticiler
tarafından
gerçekleştirilecektir.
7. Kayıt süresi içerisinde görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir.
Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli
programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.
8. Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetim sonunda öğrenci
sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim
tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici
öğreticinin ise görevine son verilecektir.
9. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı müftülüklerce yapılacak,
öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları açacaktır.
10. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı
açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını haftada en az 5 gün olacak şekilde planlayacaktır.
Programlara ait dersler ve krediler tablosu EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer
almaktadır. (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler)
11. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EHYS Form, Dilekçe ve
Belgeler başlığında yer almaktadır. (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe
6.
ve Belgeler)
12. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.
13. Bir sınıf en az 12 öğrenci ile oluşturulabilecektir.
14. Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak
12/18 saatlik Temel Öğretim Programı açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici farklı
öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir.
15. İhtiyaç olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde
Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24
saate kadar müftülüklerince zorunlu ek ders görevi verilecektir. İstemeleri halinde ise öğretici
24 saatin üzerinde de ders açabilecektir.
16. Öğretici, Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının
kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca
haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere
asacaktır.
17. Kur’an kurslarında uygulanan öğretim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.
18. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar
tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet
uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.
19. Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb.
programlar, yaşanılan salgın süreci ve eğitim-öğretim saatleri (sabah-öğleden sonra) gibi
hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.
20. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik
tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız
kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
21. Bir öğrenci İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarından her birine, uzaktan eğitim
kapsamında uygulanan programlar dahil en fazla dört dönem kayıt yaptırabilecektir. Salgın
322.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
süreci yaşanması ve eğitimlerin yüz yüze düzenli bir şekilde yürütülememesi sebebiyle en fazla
4 dönem kayıt şartı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlayacaktır.
Her eğitim-öğretim yılı sonunda Temel Öğretim Programları ile Kısa Süreli Programlara iki
dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden isteğe bağlı olarak
sınava tabi tutulacaktır. Bu öğrencilere sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecektir.
Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na kayıtlı öğrencilere sınav yapılmaksızın
teşekkür belgesi verilecektir. Uzaktan eğitime katılanlara ise e-katılım belgesi verilecektir.
Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini
tamamlamadan başka bir kurumda görevlendirilmeyecektir.
Müftülükler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan
öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları
(büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde kalmak kaydıyla öğretici
ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip
getirilmediğini takip edecektir.
D grubu Kur’an kursları Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesinin 7 inci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde
bulundurularak EHYS’de D grubu kurs başvuru sayfasında tanımlanmış ve müftülüklerce fiziki
açıdan eğitim-öğretime uygun görülen mekânlarda açılacaktır.
A, B ve C grubu Kur’an kursları bünyesinde D grubu kurslar açılmayacaktır.
EHYS’de daha önce 4-6 yaş grubu kurs tanımlaması yapılanlar hariç A ve B grubu Kur’an
kursları bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni 4-6 yaş grubu sınıflar
oluşturulmayacaktır.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nden faydalanılarak önlemler alınacaktır.
1. Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
Yetişkinlere yönelik yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında İhtiyaç Odaklı Kur’an
Kursları Öğretim Programları (Temel Öğretim 12/18, Kısa Süreli Programlar: Akaid-Siyer-İlmihal-
Tefsir-Hadis-Cuma Dersleri) ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı uygulanmaktadır.
1. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarında görev alan Kur’an kursu öğreticileri
aşağıdaki hususlar çerçevesinde ders açacaklardır:
a) Temel Öğretim Programında 18/12 ders açan öğretici, aynı öğrencilerle kısa süreli öğretim
programı açamayacaktır. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) ve İhtiyaç
Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak eğitim gören öğrenciler için ders
açan öğreticiler bu uygulamadan hariç tutulacaktır.
b) Bir öğretici aynı anda en fazla 3 farklı kısa süreli öğretim programı açabilecektir. Ancak,
farklı öğrenci grubu olması kaydıyla aynı kısa süreli öğretim programını zorunlu ve isteğe
bağlı doldurması gereken ders saati kadar açabilecektir.
2. Temel öğretime kayıtlı olan öğrenciler farklı bir öğreticiden en fazla 3 kısa süreli programda
eğitim alabilecektir.
3. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı
Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il
ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-22.00 saatleri arası ve cumartesi-pazar günleri
eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel
44.
5.
6.
7.
medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar
müftülüklerin web sitesinden ilan edilecektir.
Sınıflar, şartlar izin verdiği ölçüde yaş aralıkları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
Camilerde Kur’an Öğretim Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine
Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. Maddesine göre
yürütülecektir.
Kur’an kurslarında Başkanlığımızca hazırlanan “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı” ve
“Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. Söz konusu kitaplar il/ilçe müftülüklerine Dini
Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca;
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller
web
adresinden
indirilebilecektir.
İl ve ilçelerde oluşturulan Yaygın Din Eğitimi Takip Komisyonları ekim ayı itibariyle Diyanet
İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesinin 50’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen görevlerini ifaya
başlayacaktır.
2. Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
Örgün eğitime devam eden gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında yaş
gruplarına göre uygun sınıflar oluşturularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim
Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ve Kur’an Kursları
Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı öncelikli olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, üniversite
kampüsleri vb. yerlerde gençlere yönelik D grubu Kur’an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
Hafta Sonu Öğretim Programları açılabilecektir.
İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi
Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı” bilindiği gibi yaz Kur’an kurslarında ve örgün eğitim
sürecinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında elde edilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, örgün
eğitime devam eden öğrencilerin okul dışındaki zamanlarının amaçlı etkinlikler vasıtasıyla nitelikli
hale getirilmesi, muhatapların cami ve Kur’an kurslarıyla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi
amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler söz konusu
programlara yönlendirilecektir. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı 2021-
2022 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öncelikle kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilecektir.
Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ise aşağıdaki esaslara göre
yürütülecektir:
1. Program, Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlandığından, uygulama
hususunda söz konusu programın genel mevzuatı esas alınacaktır.
2. Programın uygulanması aşağıdaki tabloda verilen eğitim-öğretim takvimine göre
yürütülecektir.
5Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı Eğitim-Öğretim
Takvimi
DÖNEMLER
KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
1. DÖNEM 06-27 Eylül 2021 25 Eylül 2021– 12 Aralık 2021
2. DÖNEM 14-28 Mart 2022 26 Mart 2022-12 Haziran 2022
3. Program, din hizmetleri sınıfındaki personel tarafından yürütülecektir.
4. Genel olarak yetişkinlere yönelik uygulanmakta olan Camilerde Kur’an Öğretimi Programına
kayıtlı olan öğrenciler aynı anda Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları
Programına kayıt yapılamayacaktır.
5. Programa erkek öğrenciler kaydedilebilecektir.
6. Program 15 öğrenci ile açılacaktır.
7. Program, 7-25 yaş arası öğrencilere yönelik açılacaktır. Birden fazla sınıf olması durumunda
sınıflar, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
8. Programa bir öğrenci en fazla 3 yıl kaydedilebilecektir.
9. Haftalık 4 saatten oluşan program, 2 saati cumartesi, 2 saati pazar günü olacak şekilde
uygulanacaktır. Bu programı açan cami görevlileri haftalık izinlerini hafta içi kullanacaklardır.
10. Camilerde Kur’an Öğretimi Programında dersi olan öğreticiler Camilerde Kur’an Öğretimi
Hafta Sonu Kur’an Kursları Programını aynı anda açamayacaklardır.
11. Programda görev alacak öğreticiler, farklı zamanlarda açılan Camilerde Kur’an Öğretimi ve
Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı kapsamında toplamda,
Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre yılda en fazla 100 saat ek ders ücreti alabilecektir.
12. Program, fiziki şartları eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya
müştemilatında uygulanacaktır.
13. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 adresinden ulaşılabilecektir.
3. Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi
Çocuklara yönelik yaygın din eğitimi Kur’an kursu hizmetleri bağlamında Kur’an Kursları
Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) açılabilecektir.
1. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı ve kısa süreli öğretim programları
uygulanabilecektir.
2. EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer alan (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina
İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) “Aile ve Çocuk Tanıma Formu” öğreticiler tarafından
velilere kesin kayıt sırasında “İzin Belgesi” ise yapılan faaliyetler kapsamında ihtiyaç
duyuldukça öğreticiler tarafından velilere doldurtulacaktır.
3. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na 30.09.2021 tarihi itibariyle 48 ayını
tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılabilecektir.
4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı
yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
65. 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik
sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul
Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikaya sahip olanlara görev verilecektir.
Bununla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyet
belgesi olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.
6. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 2018 yılı Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve
başlamış olan 4/B sözleşmeli/kadrolu öğreticiler ders açmadan geçici öğretici
görevlendirilmeyecektir. Ancak 01.01.1976 yılından önce doğumlu olanlar 4-6 yaş grubu
kurslarda isteğe bağlı olmak üzere görev alacaklardır.
7. 4-6 yaş grubu Kur’an kursu sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu/sözleşmeli ve
6. maddede bahsedilen 4/B sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık
dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu/sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi görev
verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları
sağlanacaktır.
8. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil
çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.
9. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi
görevler 4-6 yaş grubunda görev yapan öğreticiler için zorunlu tutulmayacaktır.
10. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları gelir-gider ve personel yönetimi 21.07.2020 tarih ve e.488932
sayılı yazı çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edecektir.
11. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin
Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre
davranabilmeleri göz önünde tutulacaktır.
12. Beslenme veya ara öğün uygulanan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe
ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve
Belgeler) yer alan “Ara Öğün” listesi esas alınacaktır.
13. 4-6 yaş grubu Kur’an kursları materyalleri Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecektir.
Öğreticiler için;
 “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II”
 Elif-Ba Öğretimi Etkinlik Örnekleri
Öğrenciler için;
 “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II”
 “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba”
Kitapları kullanılacaktır.
4. Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik eğitim
öğretim çalışmaları yürütülmektedir.
Bu bağlamda;
1. Görme ve işitme engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun il ve/veya ilçede
sınıf/kurs açılacaktır.
2. Müftülüklerce, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve
dernekler ile iletişime geçilerek engellilerin durumlarına uygun ortamlar oluşturulacak ve
eğitim almaları sağlanacaktır.
73. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014
tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde ve/veya 24 Ağustos - 4 Eylül
2015 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde ve/veya 25 Ocak-7 Nisan 2021
tarihleri arasında düzenlenen işitme engellilere eğitim veren/verecek olan personele yönelik
çevrim içi olarak düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde bulunan personele görev
verilecektir.
4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 01 Eylül-13 Eylül 2014
Tarihleri Arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-3 Eylül
2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine
katılan personele görev verilecektir.
5. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personelden görme engellilerin
eğitiminde “Görme Engelliler için Braille Alfabesi” ve “Braille Alfabesi ile Dini Kavramlar
Öğreticiliği” sertifikalarına sahip olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili
Öğretici ve Tercüman Eğitimi” ve “Türk İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği ”
sertifikası olanlar görevlendirilecektir. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda
öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan
personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası olan
personele müftülükçe görev verilecektir.
6. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik
durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli
olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
7. Sınıflar aynı engel grubundaki öğrencilerden oluşacaktır.
8. Özel eğitim programı uygulanmak durumunda olunan engelli sınıfları aynı engel grubunda en
az 3 öğrenci ile açılacaktır. Bir öğreticinin 3 engelli öğrenci ile ders açabilmesi için Kurs
Derslik Tanımlama İşlemleri sayfasından sınıfın engel türünün işitme veya görme engelli
olarak tanımlanması gerekecektir.
9. Sınıf mevcudunun aynı engel grubunda 10 öğrenciye ulaşması halinde kursta ikinci sınıf
oluşturulabilecektir.
10. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim
materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır.
Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin
edilebilecektir.
11. İşitme engellilere yönelik eğitimlerde İşitme Engellilere Yönelik Kur’an Kursları Özel
Öğretim Programı uygulanacaktır. Program, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.
12. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin,
öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı
programlar düzenlenecektir.
5. Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi
1. Mültecilere yönelik ders açan öğreticiler EHYS/Eğitim Türleri/Mülteci Programı sayfasından
ders açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve bu programa ana dilleri Arapça olan yabancı uyruklu
öğrenciler kaydedilebilecektir.
2. Bu programda öncelikle Arapça bilen Kur’an kursu öğreticilerine görev verilecektir.
83. Mültecilere yönelik uygulanan söz konusu program A, B, C ve D grubu kurslarda, özellikle
“Geçici Barınma Merkezlerinde” açılabilecektir.
6. Uzaktan Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri
Uzaktan yaygın din eğitimi bağlamında Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)
ile Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis ve İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları uygulanacaktır.
1. Uzaktan eğitime başvurular web sitesi üzerinden çevrim içi yapılacaktır.
2. Uzaktan eğitimi sadece çevrim içi imkanı olan öğreticiler açabilecektir.
3. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ve Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis, İlmihal
Kısa Süreli Öğretim Programları aşağıdaki takvime göre uygulanacaktır.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Takvimi
DÖNEMLER
1. DÖNEM
ÖĞRENCİ BAŞVURU
TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
20 Eylül 2021– 11 Ekim 2021 27 Eylül 2021– 23 Ocak 2022
15-21 Kasım 2021
ARA TATİL
YARIYIL TATİLİ
2. DÖNEM
24 Ocak 2022- 06 Şubat 2022
31 Ocak 2022 – 21 Şubat 2022
07 Şubat 2022-12 Haziran 2022
ARA TATİL 11-17 Nisan 2022
RAMAZAN
BAYRAMI TATİLİ 02-08 Mayıs 2022
4. Uzaktan eğitimde öğretici-öğrenci cinsiyet uyumu aranacaktır.
5. Uzaktan eğitimde (işitme ve görme engelli) en az 3 engelli öğrenci ile sınıf açılabilecektir.
Sınıflar aynı engel grubu öğrencilerden oluşacaktır.
6. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)16 haftadan oluşmakta olup her iki
dönemde de açılabilecektir.
7. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’na bir öğrenci en fazla 4 dönem kayıt
yaptırabilecektir.
8. Uzaktan uygulanacak kısa süreli öğretim programları 32 haftadan oluşmakta olup 2 dönem
halinde uygulanacaktır.
9. Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını
uzaktan uygulayacak olan öğreticilere ek ders ücreti ödenecektir.
10. Uzaktan eğitim kapsamında uygulanan programlarda en az 6 kişi ile sınıf açılacaktır. Öğrenci
sayısı 10 ve üzeri olması halinde ek ders ücreti alabilecektir. Bir sınıfa en fazla 18 kişi
kaydedilebilecektir.
11. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu
Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.
12. Uzaktan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) 10 ve üzeri yaş grubuna
uygulanacaktır.
913. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programları 16 ve üzeri yaş grubuna uygulanacaktır.
14. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını
uzaktan uygulayacak olan tüm personel İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama
ve Ders Defterini dolduracaktır.
15. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ders saatleri 30 dakika ve kısa süreli
öğretim programlarının ders saatleri ise 40 dakika olarak gerçekleştirilecektir.
16. İdari izinli personel Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim) programı ile kısa
süreli öğretim programlarında görev alabilecektir.
17. Vatandaşlarımızın başvuruları web sitesi üzerinden https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR
linkinden alınacaktır. Öğreticiler, uzaktan eğitim talep eden vatandaşları ise söz konusu web
sitesi üzerinden başvuru yapmaya yönlendirecektir.
18. Temel öğretim programına kaydolan bir öğrenci;
a) Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’na kayıt yaptıramayacaktır.
b) Temel Öğretim Programını aldığı öğreticinin açmış olduğu kısa süreli öğretim
programlarına kayıt yaptıramayacaktır.
c) En fazla 3 kısa süreli öğretim programına kayıt yaptırabilecektir.
19. Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’e kayıtlı bir öğrenci uzaktan eğitim
yoluyla gerçekleştirilen kısa süreli öğretim programların tamamına da kayıt yaptırabilecektir.
20. Öğreticiler yüz yüze eğitimde normal kayıtlarda takip edilen prosedürden farklı olarak öğrenci
başvurularını almadan 1. dönemde 13-19 Eylül 2021; 2. dönemde ise 24-30 Ocak 2022
tarihleri arasında tercih ettikleri dersi/derslerini açacaklardır.
21. Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu
Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.
22. Başkanlığımızca
hazırlanan
“Tecvidli
Kur’an-ı
Kerim
Elif-Bâ’sı”
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller
web
adresinden
indirilebilecektir.
23. Öğrencilerin ders dışında konuları tekrar etmeleri ve kazanımlarını pekiştirmeleri için
Başkanlığımızın https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba/ internet adresini kullanmaları teşvik
edilecektir.
B. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
1. Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri hafızlık eğitimi
verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler
başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve
Belgeler) yer alan “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde görev
yapacaklardır.
2. Hafızlık eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarındaki rehberlik ve psikolojik
danışmanlık hizmetleri EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu
Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan çerçeve program kapsamında
yerine getirilecektir.
3. Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde
maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle iş birliği yapılarak mahallindeki imkânlar yoluyla
karşılanacaktır.
10C. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK
FAALİYETLER
1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek
amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede
öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca İl Eğitim Kurulunun uygun
gördüğü eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.
2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Covid-19 salgını
sebebiyle yaşanılan maddi sıkıntıları hafifletebilmek, Kur’an kursu öğrencileri ve
öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla Türkiye Diyanet
Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir.
3. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay şubeleri veya İl Sağlık
Müdürlükleri ile iş birliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar
konusunda çevrim içi/yüz yüze seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini
boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde
Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.
4. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim vb.
konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile
iş birliği halinde yüz yüze/çevrim içi seminer ve konferanslar düzenlenecektir.
D. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ
1. 2021-2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre yıllık saat vizesini aşacak şekilde
görevlendirme yapılamayacaktır.
Bu bağlamda;
a) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler Temel Öğretim 18/12 derslerini açmadan geçici öğretici
görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. Kayıt dönemi ve kayıt olan/olacak öğrenci
potansiyeli göz önüne alınarak geçici öğretici planlaması yapılacaktır.
b) Kadrolu ya da sözleşmeli öğretici ders açmadan geçici öğreticinin görevlendirildiği tespit
edilirse bu durumda geçici öğreticinin görevine son verilecektir.
c) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta ders açamaması
durumunda ihtiyaç bulunan diğer kurslarda ders açacak/görevlendirileceklerdir.
d) Görevlendirmeler İKYS üzerinden Başkanlıkça belirlenen kotayı aşmayacak şekilde
yapılacaktır.
2. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı
üzerinden yapılacaktır.
3. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve
başlatılmayacaktır.
4. Gündüzlü kurslarda görevlendirilen geçici öğreticilere haftalık 25 saatten fazla ek ders görevi
verilmeyecektir.
11E. DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM
HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler
https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile
yürütülecektir.
2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti
ödenmeyecektir.
3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2.
günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini
gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını
doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince
açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller hakkında 657 sayılı
Kanunun 125. Maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.
F. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR
1. İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defterleri müftülükler
tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden
temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel: 0312 354 91 31)
2. Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de
indirilebilecektir. Ayrıca Tavsiye Kitap Listesine EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler
başlığından (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form Dilekçe ve Belgeler)
ulaşılabilecektir.
3. Başkanlığımızca
yaygın
din
eğitimi
faaliyetlerini
tanıtıcı
afişler
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din-
e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
web
adresinden
indirilerek çoğaltılabilecektir.
4. İl/ilçe müftülüklerince afişler, Kur’an kursları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, TDV
kitapevleri, okuma salonları, millet kıraathaneleri, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik
merkezleri, YURT-KUR, AVM mescitleri vb. halkın görebileceği tüm mekânlara asılacaktır.
5. Kur’an kurslarında örnek ders, tanıtım ve benzeri amaçlarla yapılacak fotoğraf ve video
çekimleri için müftülükçe verilen izinle birlikte görsele konu olan öğrenci/veliden EHYS
Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS>Kur’an Kursu Hizmetleri>Fiziki Bina İşlemleri>Form
Dilekçe ve Belgeler) bulunan muvafakat alınacaktır.
6. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif,
sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın”
afişleri https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Detay/677/bize-yaz%C4%B1n-afi%C5%9Fi
adresinden müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.
7. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel
ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an
kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
8. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini
ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından eğitim
öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin
12yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu
sayfasından girilecektir.
9. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan
uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi
öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir.
Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için
müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
10. Müftülüklerce 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları Kur’an kursu
öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca tüm Kur’an kursu
öğreticilerine müftü, eğitim hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcısı ya da şube müdürü
tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları planlanan seminerlerle
anlatılacaktır.
Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize
teşekkür eder, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13