16.03.2016

Tanıtım-Muğla İl Müftülüğü

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI KURULUŞUN GENEL TANIMI: Osmanlı Devleti'nde Din İşleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir. Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dâhil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. A) GÖREVLERİ: Anayasanın 136. maddesi gereği Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, 633 sayılı kanun 1.maddesi gereği İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu Aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. Toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve Sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas almak, Müslümanların 14 asırlık dinî tecrübesini göz önünde bulundurmak, modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini de göz ardı etmemek. Din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet sunmak. Sürekli bilgi üretmek, bilgiyi toplumla paylaşmak ve güncel sorunlar hakkında yerinde ve zamanında açıklama yapmak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 90. maddesi ile Müftülüklerin görevleri belirlenmiştir. B- TEŞKİLAT YAPIMIZ: İlçe Müftülükleriyle birlikte İl Müftülüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığımızın Taşra Teşkilat birimlerindendir. Muğla İlimiz 13 İlçe Müftülüklerinden oluşmaktadır.