04.03.2021

COVİT19 TEDBİRLER VE YENİ MESAİ SAATLERİ

COVİT19 TEDBİRLER VE  YENİ MESAİ SAATLERİ

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı :E­53747121­153­3983
Konu :Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler
02.03.2021
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi.
b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 3541 sayılı Genelgesi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave
tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış
olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve
kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası
süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü
normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk
grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk
gruplarına göre belirlenecektir.
2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır,
Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa,
Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş,
Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce,
İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde,
Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne,
Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
3. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak
kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve Ek­1’de yer alan tabloda gösterilmiştir. İlin hangi risk
grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Ek­1’de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha
Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.
4. Ek­1’de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: h+e/YJ­sZ0dpz­6lx03P­0exqNQ­SEYPLyCr Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­ebys
Mugla Valiliği
Telefon No: (252)214 12 34 Faks No: (252)214 11 62
e­Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Bilgi için: İnci ŞENGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
1çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa
Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle
yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası
seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
­ Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanacaktır.
­ Hafta sonlarında ise;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde
olduğu gibi 21.00­05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma
21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp
Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00­
21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
5. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı
genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı
vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00­18.00 saatleri
arasında sokağa çıkabilecektir.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze
eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim
kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri
şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
6. Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­19.00 saatleri
arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile
kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve
kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda
bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk
gruplarındaki yeme­içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­
24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00­20.00 saatleri
arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 20.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde
hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.
Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1’de yer alan tabloda
belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için Ek­2’de örneği verilen oturma
düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan
rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir.
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde onaylanan
oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmasına
müsaade edilmeyecektir.
7. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması ve
seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00­19.00 saatleri
arasında çalışabilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: h+e/YJ­sZ0dpz­6lx03P­0exqNQ­SEYPLyCr Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­ebys
Mugla Valiliği
Telefon No: (252)214 12 34 Faks No: (252)214 11 62
e­Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Bilgi için: İnci ŞENGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
2yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.
8. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler,
kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere
yapılabilecektir.
Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi
başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek v e 1 saatle sınırlı olmak üzere
yapılabilecektir.
9. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları
ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden
olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma
v e aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların
yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve
kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü
etkinlik ertelenecektir.
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir
araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm
bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak
etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim
ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.
10. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının
kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon
öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi
şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e­Devlet
kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi
sağlanacaktır.
11. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale
döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş
mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.
12. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı
sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami
düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne
kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini
doğrudan etkileyecektir.
Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber tüm
illerimizde beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacağı Bakanlığımız İller İdaresi
Genel Müdürlüğünün ilgi (c) Genelgesi ile bildirilmiştir.
Bu bağlamda;
­ Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi,
­ Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarında;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: h+e/YJ­sZ0dpz­6lx03P­0exqNQ­SEYPLyCr Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­ebys
Mugla Valiliği
Telefon No: (252)214 12 34 Faks No: (252)214 11 62
e­Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Bilgi için: İnci ŞENGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:   3                                                                          Orhan TAVLI
                                                                                                         Vali