16.08.2021

KUR'AN KURSU GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ALIMI SINAV DUYURUSU

 KUR'AN KURSU GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ALIMI SINAV DUYURUSU

İlgi : a)Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. b)Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği. c) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği. ç) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarihli ve 6066 sayılı yazısı. d)Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038 sayılı yazısı. İlçe Müftülüklerimize bağlı Kur'an Kurslarında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, öğretici ihtiyacının kadrolu personel ile karşılanamadığında ek ders ücreti karşı lığı görevlendirilmek üzere ilgi (a.b.c) Yönetmelikler ve ilgi (ç.d) Başkanlığımız yazıları çerçevesinde geçici Kur'an kursu öğreticisi alınacaktır. A- BAŞVURU ŞARTLARI: 1. Geçici öğretici sözlü sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin; İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olması. Kur'an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmaması. Bayan olması. Hafızlık Kur'an Kursunda görev alabilmek için hafız olmak, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında görev alabilmek için çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifika (Bahsi geçen sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte Başkanlığımızın konu ile alakalı yazısı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.) 19.01.2017 tarihinden sonra sertifika alanlarda için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)" sertifikaya sahip olmak. 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavına girmiş olması ve KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124'den en az 50 (Elli) ve üzeri puanı almış olması gerekmektedir.(Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavda değerlendirmeye alınmayacaktır.) 2. Sınav başvurusu görev almak istenilen İlçe Müftülüklerinden sadece birisine matbu dilekçe ile şahsen yapılacaktır. Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır. 3. Dilekçe verilen İlçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (E bendinin 1. maddesi hariç.) 4. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında görev almak isteyen adayların mülakata girmeleri zorunludur. T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı :E-80392651-903.02.03-1542757 11.08.2021 Konu :Kur'an Kursu Geçici Öğretici Alımı Sınav Duyurusu 1 / 3 Orhaniye Mah. Hastane Sok. No:16 48000 MUĞLA 0 252 214 12 06 0 252 214 00 34 Bilgi için:Aydın DAĞTEKİN Şef Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu: 2008D993-E505-4EC5-A010-E6C8B774D7C6 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ ................................. .. .............. ... ......... ........... ............... ...... ......... ......... .................................... 1. 2. 3. 4. 5. a. b. c. d. e. B- BAŞVURU TARİHİ: Müracaatlar; 11/08/2021 Çarşamba günü başlayıp 25/08/2021 Çarşamba günü 16:00'da sona erecektir. C- SÖZLÜ SINAV: Müracaat edenlerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Sınav 02/09/2021 Perşembe günü saat 09:00'da başlayacak olup bitinceye kadar müteakip günlerde devam edecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri İlimiz Müftülüğü http://mugla.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport) yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır. Sınava giren adaylarda aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Kur'an-ı Kerim, Temel İlmihal Bilgisi, Pedagojik formasyon bilgisi, Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, D- BAŞARI LİSTESİ: 1-Sıralama listesinde KPSS 122-123-124 (DHBT) mülakata girenlerden 70 puan başarılı sayılacaktır. 2-Sınavda başarı sırası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgi (ç-d) yazılarına istinaden KPSS-DHBT sınav sonucuna göre 60 puan üzeri ve 60 puan altı alan olmak üzere iki kategori yapılarak ilk önce 60 puan üzeri alanlar görevlendirme yapılacak olup 60 puan altı alanlara diğer kategori bitmesi halinde görev verilecektir. 3-Yapılan sözlü sınav neticesinde puanı 70 ve üzeri olanlar, sözlüden en yüksek puanı alandan başlanmak suretiyle başarı listesi her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır. Sözlü sınav başarı puanlarının eşit olması halinde 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı fazla olana, bu puanında aynı olması durumunda doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. E – GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR: 1- İlimiz Değerlendirme ve Sınav Kurulunca yapılan sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar görevlendirilmek üzere girmiş olduğu İlçe Müftülüklerince yapılan görevlendirilmeler neticesinde boş yer olmadığı için görevlendirilmesi yapılamamışsa bu kişiler; İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin yerleştirilmeleri yapılıp ilçe için girilen sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alan kimse kalmamışsa o ilçede ihtiyaç duyulan yerlere geçici olarak görevlendirebilir. Yukarıdaki belirtilen şekilde görev almak isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı :E-80392651-903.02.03-1542757 11.08.2021 Konu :Kur'an Kursu Geçici Öğretici Alımı Sınav Duyurusu 2 / 3 Orhaniye Mah. Hastane Sok. No:16 48000 MUĞLA 0 252 214 12 06 0 252 214 00 34 Bilgi için:Aydın DAĞTEKİN Şef Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu: 2008D993-E505-4EC5-A010-E6C8B774D7C6 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ .Yaşar ÇAPÇI İl Müftüsü İlçe Müftülüğü tarafından alınan dilekçeler üzerine yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır. 2-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar doğrultusunda uygulamalarda İl Müftülüğü değişiklik yapmaya yetkilidir. 3-Müftülüğümüz http://mugla.diyanet.gov.tr Web sitesinden bu ilana ait yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır. F- MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER: 1- Matbu dilekçe. 2- 2020-KPSS-DHBT sonuç belgesi. 3-KPSS'ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi) 4-Hafız olanlar için hafızlık belgesi. 5- Olanlar için çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifika (19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)" sertifika) İlanen duyurulur.

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı :E-80392651-903.02.03-1542757 11.08.2021 Konu :Kur'an Kursu Geçici Öğretici Alımı Sınav Duyurusu 3 / 3 Orhaniye Mah. Hastane Sok. No:16 48000 MUĞLA 0 252 214 12 06 0 252 214 00 34 Bilgi için:Aydın DAĞTEKİN Şef Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu: 2008D993-E505-4EC5-A010-E6C8B774D7C6 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ ................................. .. .............. ... ......... ........... ............... ...... ......... ......... ....................................