03.01.2022

GÖREVDEN AYRILAN PERSONELİN HAZIRLAYACAĞI RAPOR ÖRNEĞİ

GÖREVDEN AYRILAN PERSONELİN HAZIRLAYACAĞI RAPOR ÖRNEĞİ

GÖREVDEN AYRILMA RAPORU

 

 

ADI-SOYADI :

 

GÖREVİ :

 

GÖREV YERİ :

 

GÖREVE BAŞLAYIŞ VE AYRILIŞ TARİHİ :

 

 

A-GÖREV YERİNİN FİZİKİ VE EKONOMİK DURUMU, NÜFUSU VE SOSYAL YAPISI GİBİ ÖZELLİKLERİ:

 

 

 

B-GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER:

 

 

 

C-DEVAM EDEN HİZMET VE FAALİYETLER:

 

 

 

 

D-PLANLANAN HİZMET VE FAALİYETLER:

 

 

 

E-KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

 

 

 

F-ÖNERİLER:

 

 

 

G-GÖREVİ İLE İLGİLİ MEVZUAT:

 

 

 

…/…./20

Ad-SOYAD

İmza

 

EKLER: