T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Ortaca Müftülüğü

10.05.2019

Muğla Müftülüğünden Geçici Öğretici Alım Duyurusu

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2019 yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

 

Sınava Katılma Şartları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3-Müracaat edenlerin en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmaları,

4-Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-2018 KPSS – DHBT (KPSS 122-123-124) Sınavından 50 puan ve üzeri almış olmak.

6-İlimizde bulunan kur’an kurslarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler 2018 yılı KPSS(DHBT) Puanına sahip olmak koşuluyla yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2019 yılı yaz Kur’an kurslarında görevlendirilebileceğinden sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır.

 

Başvuru Evrakları

1-Dilekçe,

2-Nufus Cüzdan fotokopisi,

3-Tahsil belgesi (En az İmam Hatip lisesi veya dini yükseköğretime ait diploma /mezuniyet belgesinin fotokopisi),

4-Mezuniyet durumuna göre 2018 KPSS-DHBT (KPSS 122-123-124) puanlarına ait sonuç belgesi, 

5-Varsa Hafızlık Belgesi,

6-Sabıka Kaydı.

 

BAŞVURU YERİ - ZAMANI VE SINAV –YERİ-TARİHİ

  1. Başvurular adayın görev yapmak istediği İlçe Müftülüğüne 10/05/2019-24/05/2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Aday yalnızca bir İlçeye başvuru yapabilecektir. Birden fazla İlçeye yapılan başvurularda her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
  3. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  4. Sınav tarihi ve yeri 27/05/2019 tarihinde Muğla Müftülüğü Web sitesinden ilan edilecek olup ayrıca İlçe Müftülüklerinden de bilgi alınabilecektir.

 

GÖREVLENDİRME ŞEKLİ

1-Sözlü mülakatta 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2- Görevlendirmede esas alınacak başarı sıralamasında, sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana,  sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olana,  KPSS Puanı eşit olması halinde Hafızlığı olana, hafızlığı eşit olması halinde tahsili yüksek olana, tahsili eşit olması halinde yaşı büyük olana; münhal kadro nispetinde görev verilecektir. 

3-Sınavda başarı sırası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı yazısına istinaden KPSS-DHBT sınav sonucuna göre 60 puan üzeri ve 60 puan altı alan olmak üzere iki kategoride yapılarak ilk önce 60 puan üzeri alanlar görevlendirme yapılacak olup, 60 puan altı alanlara diğer kategori bitmesi halinde görev verilecektir.

4-Görevlendirmeler sınav sonucuna göre İlçe Müftülükleri tarafından yapacaktır.

5-Teklif edilen yerleri kabul etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

 

İlanen Duyurulur.

 

            09.05.2019

 

                             İbrahim ÖCÜT

                               İl Müftüsü